Er zijn nog een aantal appartementen beschikbaar!

Bekijk het actuele aanbod op de interactieve kaart. Heeft u interesse? Neem dan contact op met één van de makelaars.

nieuws

Het plan

Vol trots presenteert Maas-Jacobs Vastgoed het nieuwbouwplan Groenkazerne Ulvenhout, bestaande uit 36 appartementen verdeeld over drie gebouwen. Het plan is gelegen op een rustige locatie achter de bestaande lintbebouwing aan de Slotlaan in Ulvenhout en ademt groen, binnen én buiten de plangrenzen. Groenkazerne Ulvenhout wordt omringd door een bestaande houtsingel welke zorgt voor een natuurlijke scheiding tussen de planlocatie en het prachtige omliggende Markdal. Hierdoor blijft de groene rand van Ulvenhout onaangetast en blijven de waardevolle houtsingels ervaarbaar vanuit het open beekdallandschap.

Groenkazerne Ulvenhout is te betreden via de Slotlaan. De verharding is zoveel mogelijk aan de oostzijde van het plangebied geconcentreerd. Aan deze zijde is ruimte voor parkeren in parkeerhavens aan de weg. Tevens is hier ruimte voor tien rijwoningen ten behoeve van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De bewoners van de appartementen parkeren hun auto’s in de parkeerkelder onder de drie separate appartementengebouwen. De gebouwen zijn zo gepositioneerd dat er zo veel mogelijk luchtigheid is gecreëerd. Deze planopzet maakt het mogelijk om een landschappelijke setting te realiseren door het groen rondom de drie appartementengebouwen te laten samenvloeien en een perfecte aansluiting op de omliggende omgeving te creëren. 

Het groen rondom de appartementen wordt op natuurlijke wijze ingericht. In het ontwerp worden plantensoorten toegevoegd die passen in de omgeving en leiden tot een grotere biodiversiteit. Middels half verharde wandelpaden, een wadi voor de opvang van regenwater en een natuurlijke speelplek is Groenkazerne Ulvenhout een plek met een hoge belevingswaarde! 

Duurzaamheid is een integraal onderdeel binnen Groenkazerne Ulvenhout. Dit vindt u niet alleen in het inrichtingsplan maar ook op en in de gebouwen zelf. Door de daken van de appartementen in te richten als groene daken draagt deze oppervlakte niet alleen bij aan de waterhuishouding van het plan, het komt tevens ook ten goede aan de biodiversiteit. Qua installaties worden de appartementen uitgerust met individuele luchtwarmtepompen en een ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Duurzaamheid alom binnen Groenkazerne Ulvenhout! 

Facebook

Like de Facebookpagina van Groenkazerne Ulvenhout en blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

Locatie

Groenkazerne Ulvenhout wordt aan de rand van het dorp gerealiseerd. De voormalige brandweerkazerne aan de Slotlaan maakt plaats voor een ensemble van drie appartementengebouwen in de prachtig groene omgeving die de locatie te bieden heeft. Achter de te handhaven bestaande houtsingels grenst het plangebied aan het indrukwekkende Markdal, een beekdallandschap waar de Mark op enkele plaatsen meandert en haar weg vervolgt naar de singels van Breda. Rakelings langs de appartementen van Groenkazerne Ulvenhout stroomt de Chaamse Beek, die aansluiting vindt op de Mark. Met het Mastbos en het Ulvenhoutse Bos op 5 minuten fietsafstand zijn de mogelijkheden om in een groene omgeving te ontspannen en te genieten eindeloos.

Naast dat Ulvenhout is omringd door het vele groen heerst er een gezellige dorpse sfeer. Het winkelaanbod van het dorp is gevarieerd en compleet en op nog geen vijf minuten lopen van Groenkazerne Ulvenhout bevindt zich de dichtstbijzijnde supermarkt. Binnen enkele minuten zit u op de snelweg of geniet u van de zon op een heerlijk terras in het sfeervolle Ginneken. Rijdt u wat verder door dan staat u zo in het bruisende centrum van Breda.

Binnen Groenkazerne Ulvenhout woont u in een prettige leefomgeving met alle voorzieningen binnen handbereik!

Planning

Onherroepelijk bestemmingsplan
Q1 2022
Voorbereiding bouw (sloop en bouwrijp maken terrein)
Q2 2022
Verkoop gestart!
Bouw gestart
november 2022
Oplevering en nazorg
Nader te bepalen

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Binnen Groenkazerne Ulvenhout is ruimte voor tien rijwoningen ten behoeve van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Voor deze invulling is reeds een vereniging opgericht: CPO Ulvenhout. Deze vereniging wordt begeleid door Droomwonen (www.droomwonen.com). Voor meer informatie omtrent het CPO kunt u terecht bij het bestuur van het CPO. Het CPO is per email te bereiken via cpo.ulvenhout@gmail.com.

makelaarsteam

Patricia van de Wijer
0620959290
E  p.vandewijer@vandersande.nl

Pascal de Wit
T  0610559898
E  pascal@kinmakelaars.nl